Garantiärende

Vänligen läs igenom all informationen innan ni startar ett garantiärende.

Vad som inte täcks av garantin

  1. Skador orsakade av användning av oxalsyra eller rengöringsmedel som innehåller oxalsyra på lackade ytor.
  2. Lackgarantin gäller inte om båten används i saltvatten eller bräckt vatten, men vanliga skrovgarantin är fortfarande giltig.
  3. Skador orsakade av saltkristaller på lackade ytor på grund av bristande rengöring eller tvättning efter användning i salt eller bräckt vatten.
  4. Garantin täcker inte skador på zinkanoder som måste monteras på skrovet om båten ligger vid brygga i salt eller bräckt vatten.
  5. Normalt slitage på kapell, inklusive behovet av rengöring, impregnering och smörjning av tryckknappar, täcks inte av garantin.
  6. O.B.S Kunden är ansvarig över att båten är länsad XL Marin ansvar inte för trasig länspumpar som har satts igen med smuts eller annat.

Kontakt vid problem

Information om efterjustering då båtar är handbyggda och produceras i liten serie är det inte som att köpa en bil. Alla båtar behöver testas, provas ut och efterjusteras. Alla våra båtar testas med 1 timmes körning innan leverans. Skulle något behövas åtgärdas, skrivs en lista och kom tillbaka vid första service.

För att få förlängd skrovgaranti från 12 till 24 månader krävs det att kunden gör första servicen hos XL Marin och får en kostnadsfri genomgång av båten. XL Marin står inte för transport- och andra kostnader för att ta sig till anläggningen.

ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Samtycke(Obligatoriskt)

Om vi inte är överens

Vår målsättning är nöjda kunder och det är värdefullt för oss att få ta del av dina synpunkter, oavsett om du är nöjd eller anser att det finns områden där vi kan bli bättre. Vår förhoppning är att ditt klagomål ska kunna klaras upp genom en dialog mellan oss.

I första hand

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött ber vi dig vända dig till den som handlagt ärendet, kontaktuppgifter hittar du i beslutsbrevet från handläggaren. Om du istället vill att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen ser vi gärna att du mejlar ditt klagomål till info@xlmarin.com

För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, vänligen ange ditt namn, skadenummer samt vad du är missnöjd med. Har du kompletterande information eller underlag som handläggaren inte tagit del av tidigare ber vi att du skickar med även detta.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Opartisk rådgivning

Du som är privatperson kan få oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor genom att kontakta Konsumenternas För­säkringsbyrå. För mer information, se www.konsumenternas.se eller ring 0200-22 58 00.

Du kan även vända dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument, www.hallakonsument.se, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner, förutsatt att det föreligger ett avtal mellan anmälaren och företaget. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut. För mer information se, www.arn.se eller skriv till Box 174, 101 23 Stockholm.

Domstol eller dispaschör

Prövning kan ske genom att du inleder en tvist vid allmän domstol, se www.domstol.se. Det finns även möjlighet att pröva ärendet hos dispaschör.